ANUNŢURI 2022 Anunt cu rezultatele finale ale concursului ospatari popota;

 Anunt cu rezultatele finale ale concursului bucatari popota;

 Anunt cu rezultatele finale ale concursului patiser popota;

 Anunt cu rezultatele interviului bucatar popota;

 Anunt cu rezultatele interviului patiser popota;

 Anunt cu rezultatele interviului ospatari popota;
 Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru posturile de ospatar-popotă

 Anunţ cu rezultatele probei practice-bucătari-popotă

 Anunţ Anunt cu rezultatele probei practice-patiser popotă

 Anunţ cu rezultatul final -Administrator financiar debutant-Compartimentul achiziţii

 Anunţ cu rezultatul interviului -Administrator financiar debutant-Compartimentul achiziţii

 Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor-bucătar-popota

 Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor-ospatar-popota

 Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor-patiser-popota

 Anunţ cu rezultatele probei scrise -Administrator financiar debutant-Compartimentul achiziţii

 Anunţ cu rezultatele finale concurs-referent de specialitate debutant la Informare şi relaţii publice

 Anunţ cu rezultatele finale concurs documentarist debutant la CDI

 Anunţ cu rezultatele interviului-documentarist debutant la CDI

 Anunţ cu rezultatele finale-administrator financiar debutant- Personal

 Anunţ cu rezultatele interviului-referent de specialitate debutant la informare si relaţii publice

 Anunţ cu rezultatele interviului-administrator financiar debutant-personal

 Anunţ cu rezultatele probei scrise-documentarist debutant-Centrul de documentare si informare

 Anunţ cu rezultatele probei scrise-referent de specialitate debutant-informare si relaţii publice

 Anunţ cu rezultatele probei scrise -Administrator financiar debutant-Personal

 Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs-Administratot financiar debutant-Compartiment achiziţii

 Anunţ cu rezultatele selecţiei de dosare la concursul de incadrare a postului vacant DOCUMENTARIST DEBUTANT

 Anunţ cu rezultatele selecţiei de dosare la concursul de incadrare a postului vacant REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT

 Anunţ cu rezultatele selecţiei de dosare la concursul de incadrare a postului vacant ADMINISTRATOR FINANCIAR DEBUTANT


ARHIVĂ


 Anunţ privind organizarea examenului de promovare în treapta a I-a profesionala pentru postul de bibliotecar
 Anunţ privind rezultatele examenului de promovare în treapta a I-a profesionala pentru postul de bibliotecar
 Anunţ privind organizarea examenului de promovare în treapta a II-a profesionala pentru postul de administrator financiar
 Anunţ privind rezultatele examenului de promovare în treapta a II-a profesionala pentru postul de administrator financiar
 Anunţ privind organizarea examenului de promovare în treapta a III-a profesionala pentru postul de administrator financiar
 Anunţ privind rezultatele examenului de promovare în treapta a III-a profesionala pentru postul de administrator financiar
 LOCURI DISPONIBILE pentru transferul elevilor în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare″ din celelalte colegii naţionale militare la data de 22.12.2021


    Contact    
  Adresa: str. Izvorul Malului, nr. 6, Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
  Cod poştal: 725100
  Telefon: 0230-314931, 0230-314932
  Fax: 0230-313070
  E-mail: relatii.publice02480@forter.ro
Social media & comunităţi
Română
English